Pirimor

Pirimor® bekämpar bladlössen på flera sätt men skonar nyttoinsekterna

Vår lösning

Pirimor® bekämpar dels lössen genom direkt kontakt med sprutvätskan samt genom gasverkan, då du bekämpar bladlöss som sitter gömt mellan bladen eller som sitter lågt på plantan.

aktiv substans

Pirimikarb 50 vikt-%
Varning om växtskyddsmedel
Varning om växtskyddsmedel