Bekämpa löss som sprider rödsotvirus med Mavrik

Det börjar vara aktuellt att bekämpa löss som sprider rödsotvirus i höstsäd.

Det är framförallt tidigt sådda fält med tidigt uppkommen gröda som är i riskzonen. I Danmark har Dansk Landbrugsrådgivning i sina Landsførsøg visat att Mavrik har god effekt. Produkten skonar dessutom nyttoinsekter som äter bladlöss.

Mavrik är ett insektsmedel som utmärker sig med sin goda långtidseffekt och skonsamhet mot nyttoinsekter i alla stråsädesslag. Det är ett riktigt bra val när lössen som sprider rödsotviruset ska bekämpas. I Danmark har omfattande försök gjorts som visar Mavriks effektiva förmåga att bekämpa löss, vilket graderingen i figur 1 visar.

Förklaring till Mavriks goda effekt:

  • den har en mycket hög effekt på löss
  • skonar nyttoinsekter
  • den speciella UV-stabila 2F-formuleringen säkerställer att Mavrik har en god långtidsverkan.

Klarar värme och solljus

Alla insektsmedel bryts ned av solljus och värme, men undersökningar visar att några insektsmedel bryts ned snabbare än andra. Mavrik har en speciell UV-stabil formulering, som säkerställer att effekten håller längre än för vanliga pyretroider. En gröda som drabbas av rödsotvirus ger lägre skörd och sämre kärnkvalitet. Ju tidigare infektionen sker, desto större blir skördetappet. Ju tidigare Mavrik kan sättas in, desto större chans att säden klarar sig från rödsotvirus.

Länk till produktsida
mavrik grafik
Mavrik