Hoppa till huvudinnehåll
Optimalt stadie för svampbehandling i raps

Svampstrategi i raps – en försäkring som skyddar!

Att avgöra behovet av svampbehandling i höst- och vårraps kan vara knepigt. Vi ger dig tipsen hur du kan tänka, riskfaktorer som styr beslut och hur du kan lägga upp din strategi.
Optimalt stadie för svampbehandling i raps

Riskfaktorer att ta hänsyn till 

När det kommer till en svampbehandling i raps och om du ska utföra den finns några saker du kan utgå ifrån. 

 • Hur har det varit med nederbörd? 
  Särskilt under rapsens blomning 
 • Hur kraftigt beståndet är. 
  Ett kraftigt och tätt bestånd är extra utsatt eftersom detta behåller fukten länge och det är inte säkert att det är så stora nederbördsmängder som behövs för att det ska bli en god grund för svampen att angripa. 
 • Vilken växtföljd man har och om det varit stora bomullsmögelangrepp på fältet tidigare.

När ska en svampbehandling sättas in?

Se valet av behandling eller ej som ett försäkringstänkande. Vid tidpunkten för optimal bekämpning går det inte att fullt ut att säga hur stort och allvarligt ett eventuellt angrepp kommer att bli. Det som egentligen avgör din behandlingsstrategi är hur säker du vill vara på att inte råka ut för bakslag vid angrepp orsakade av vädersituationer efter avslutad tidpunkt för bekämpning. Fältförsök visar att även torrår som 2018 förekom fält med 20% angrepp av bomullsmögel. 

Förslag på strategi

Vi har tre olika förslag på behandling i höst- och/eller vårraps. 

Höstraps: 

 • 1,5-2,0 l/ha Mirador Forte 
 • 1,0 l/ha Mirador Forte + 0,4 l/ha Poleposition
 • 0,7–1,0 l/ha Maxentis. 

Vårraps:

 • 1,5-2,0 l/ha Mirador Forte 
 • 1,0 l/ha Mirador Forte + 0,4 l/ha Poleposition
 • 0,4 l/ha Maxentis

 

Så får du god effekt av behandlingen

Höstraps är en tät gröda och för att få en god effekt bör du använda högre vattenmängder, 250–300 l/ha för bäst effekt. Använd med fördel vinklade munstycken som skapar en bättre nedträngning i grödan. Även munstycken som är anpassade för avdriftsreducering är bra då dessa ger större droppar som gör det lättare att tränga ned i beståndet jämfört med konventionella munstycken. Till sist sänk körhastigheten, det kan också förbättra effekten av bekämpningen.

Rengör alltid sprutan ordentligt innan

Det kan inte sägas för många gånger, tvätta alltid sprutan ordentligt innan du ska ut och behandla rapsfältet. Även små Rester av andraväxtskyddsmedel, till exempel herbicider kan orsaka skada, använd diskmedel och skölj sprutan rikligt med vatten när du diskar, minst 15% av tankkapaciteten. Var noga med att filter och munstycken är rengjorda ordentligt.