Villkor och hantering av personuppgifter

ADAMA

(eller "vi" eller "oss") kommer att använda dina personuppgifter enligt följande.

Vi samlar namn och kontaktuppgifter som födelseår, företagsstorlek, ärendehantering, feedback på händelser, marknadsföringspreferenser och intressen samt din interaktion med oss ​​(t.ex. om du öppnar ett e -mail eller klickar på en länk) samt information som kommer från din profil på sociala medier.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt rättslig grund1 - för att få feedback om våra evenemang, för att förbättra och marknadsföra våra produkter, förbättra vår rådgivning och kundsupport samt för att skräddarsy vår kommunikation efter dina intressen och för att bygga ADAMAs varumärke såväl som, med ditt samtycke2, för direkt marknadsföring.

Vi anpassar vår marknadsföring och kommunikation efter dina önskemål så att du får information som är relevant för dig. Det gör vi genom att kombinera dina personuppgifter med annan information som vi har samlat om dig som t ex produktförsäljning, supporttjänster eller som svar på marknadsaktiviteter (t.ex. om du öppnat ett e-postmeddelande från oss eller klickat på en länk) eller genom dina prenumerationer på online- eller offline-tjänster och andra aktiviteter som erbjuds av ADAMA.

För detta ändamål kan vi dela personuppgifter med något av ADAMAs dotterbolag, varav några kan vara placerade utanför ditt hemland (för en lista över ADAMAs bolag, inklusive adresser, se https://www.adama.com).
Vissa bolag är belägna utanför EU i Israel och Schweiz, vilka båda har blivit officiellt erkända för att tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

Vi lagrar dina personuppgifter under en period av 2 år.


Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och få en kopia av de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring och att invända mot och begära begränsning av behandlingen i vissa andra fall. Du kan också be oss att lämna dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format (dataportabilitet).

Du kan när som helst vägra samtycke och/eller återkalla samtycke eller motsätta sig behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring genom att kontakta oss på <sätt in generisk "unsubscribe" e-postadress>.


Du kan klaga till EU dataskyddsmyndighet i det land där du bor (Sverige: datainspektionen.se), där du arbetar eller det skett en påstådd överträdelse av GDPR. För att utnyttja dina rättigheter eller om du har några frågor om det här meddelandet, vänligen kontakta privacy.officer@adama.com

För Adamas allmänna integritetspolicy och uppförandekod, se https://www.adama.com.

Denna kungörelse tillhandahålls av ADAMA Agricultural Solutions Ltd, Flygplatsen, Golan Street, 7019900 Israel och dess dotterbolag, som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i detta meddelande.

  1. Art. 6 (1) i General Data Protection Regulation (GDPR)
  2. Art. 6 (1)a i GDPR Formulärets överkant