อดามา เดย์ สเตชั่น @ ชัยนาท

อดามา เดย์ สเตชั่น @ ชัยนาท

วันที่ 27 กันยายน 2558  บริษัท อดามา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ร้านธวัชการเกษตร  จัดงาน อดามา เดย์ สเตชั่น เพื่อนำเสนอเทคนิคการใช้สารในนาข้าว  ซึ่งเกษตรได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน กับบ้านกันอย่างเต็มที่  ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณร้านค้าและเกษตรกรที่มาร่วมงานกันอย่างแข็งขัน 


Simply. Grow. Together. 

ง่าย. ก้าวไกล. ร่วมกัน

activity
activity