แนะนำผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกร

activity

อดามาร่วมกับร้านบ้านเราการเกษตร จัดงานแนะนำผลิตภัณฑ์

วันที่ 16 กันยายน 2558 ทีมงานอดามา ร่วมกับ ร้านบ้านเราการเกษตร อำเภอวังจันทร์  ได้จัดงานแนะนำผลิตภัณฑ์ให้แก่ เกษตรกรชาวสวนทุเรียน  ในงานนี้ เกษตรกรได้รับความรู้มากมาย และ การใช้ผลิตภัณฑ์ อย่างถูกต้อง เหมาะสม พร้อมทั้งการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่  ซึ่งการจัดงานได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง 


Simply. Grow. Together.

ง่าย. ก้าวไกล. ร่วมกัน.


https://www.facebook.com/adamathailand