การอบรม " Bumper P "

activity

การอบรม " Bumper P "

บริษัท อดามา (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมนำเสนอ "บัมเปอร์ พี" ออกสู่ตลาดแล้ว ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ได้จัดอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ และ ให้ความรู้อย่างเจาะลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ แก่ทีมงาน   เตรียมพบผลิตภัณฑ์ใหม่ "บัมเปอร์ พี" เร็วๆ นี้ 


Simply. Grow. Together.

ง่าย. ก้าวไกล. ร่วมกัน.