ADAMA Day Station @ ชัยนาท

Activity
Activity

วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 บริษัท อดามา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ร้านค้าเขตชัยนามจัดงาน "อดามา เดย์ สเตชั่น" เพื่อชมแปลงสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งสารคุมหญ้า คัดแบค-โทเก้นท์  สารกำจัดเพลี้ยไฟ โคฮีนอร์ เอ็กซ์  สารกำจัดเชื้อรา เมอร์แพน   ถึงอากาศจะร้อน แต่ลูกค้าและทีมงานเราก็ไม่ถอยค่ะ


ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทด้วยดีเสมอมา 


Simply. Grow. Together.

ง่าย. ก้าวไกล. ร่วมกัน.