ประชุมเกษตรกร @ เลย

ประชุมเกษตรกร @ อ.เชียงคาน จ.เลย

วันที่ 25 กันยายน 2558  วันนี้ ทีมงานอดามา มาถึง อ.เชียงคาน จ. อดามา โดย ร่วมกับ ร้านจำปีรุ่งเรือนการเษตร  จัดงานประชุมเกษตรกรชาวสวนมะม่วง เพื่อสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของบริษัท  สารป้องกันกำจัดเชื้อรา บัมเปอร์พี  งานนี้ได้รับการร่วมมืออย่างดียิ่งจากกลุ่มพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน พบกับผลิตภัณฑ์ดีๆ ของเราอีกครั้ง ไม่นานเกินรอ 


Simply. Grow. Together. 

ง่าย. ก้าวไกล. ร่วมกัน.


https://www.facebook.com/adamathailand

activity