อบรมความรู้ครบวงจรเรื่องอ้อย

activity

อบรมความรู้ครบวงจรเรื่องอ้อย

บริษัท อดามา (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณ คุณรณยุทธ์ สัตยานิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 ที่มอบความรู้เรื่องการจัดการอ้อย ตั้งแต่เริ่มต้นการปลูกถึงเก็บเกี่ยวทั้งภาคทฤษฎี และการเยี่ยมชม แปลงสาธิต 

ทีมงานอดามาจะนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา  เพื่อพี่น้องชาวไร่อ้อย ให้การทำไร่อ้อยเป็นเรื่องง่ายต่อไป 


Simply. Grow. Together.

ง่าย. ก้าวไกล. ร่วมกัน.

www.facebook.com/adamathailand