Field day @ ธนบูรณ์การเกษตร

Field day @ ธนบูรณ์การเกษตร

วันที่ 21 กันยายน 2558  ทีมงานอดามา ร่วมกับร้านธนบูรณ์การเกษตร จัดงานฟิลด์เดย์ สำหรับพี่น้องชาวนา จังหวัด กาญจนบุรี   เกษตรกรร่วมเยี่ยมชมแปลงสาธิตสินค้า ทั้งสารคุม-ฆ่าวัชพืชช่วงข้าว 7-12 วัน  คัทแบค-โทเก้นท์  สารป้องกันเชื้อรา เมอร์แพน และ สารกำจัดเพลี้ยไฟ โคฮีนอร์ เอ็กซ์ 


Simply. Grow. Together.

ง่าย. ก้าวไกล. ร่วมกัน.


https://www.facebook.com/adamathailand

activity