ทีมงานอดามา เยี่ยมชมแปลงทดลอง

ทีมงานอดามา เยี่ยมชมแปลงทดลอง

วันที่ 22  มิถุนายน 2558 ทีมงานอดามา ได้เป็นเยี่ยมชมแปลงทดลองผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืช ประสิทธิภาพสูง สามารถกำจัดวัชพืชได้นานกว่า 3 เดือนในไร่อ้อย ทั้งอ้อยปลูกและ อ้อยตอในสภาพดินทางแตกต่างกัน 


เตรียมผลกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา เร็วๆ นี้ 


Simply. Grow. Together.

ง่าย. ก้าวไกล. รว่มกัน.


https://www.facebook.com/adamathailand?ref=bookmarks

Activity