อดามาเดย์ สเปเซียล จ.ลพบุรี

อดามาเดย์ สเปเซียล จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผานมา บริษัท อดามา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ร้านเอี่ยวฮั่วล้งการเกษตรจัดงาน อดามาเดย์ สเปเซียล เพื่อนำเสนอสินค้ากลุ่มพืชไร่ อาทิเช่น อามีเทร็กซ์ อาทราเน็กซ์ เฮกซารอน คาร์แมกซ์ โกลด์ เป็นต้น  

ผลิตภัณฑ์พืชไร่ดี มีคุณภาพ ต้องผลิตภัณฑ์สูตรเม็ด มาตรฐานอดามา จากประเทศอิสราเอล


Simply. Grow. Together.

ง่าย. ก้าวไกล. ร่วมกัน.

www.facebook.com/adamathailand

activity
activity