พบปะเกษตรกร @ น่าน

พบปะเกษตรกร @ น่าน

วันที่ 25 กันยายน 2558  วันนี้ทีมงานอดามา พบปะเกษตร กลุ่มผู้ปลูกพริก อ.เวียงสา จ. น่าน  ร่วมกับ ร้านไผ่งามการเกษตร ทีมงานเราพร้อมนำสิ่งดีๆ มอบให้แก่เกษตรกรเสมอมา 


Simply. Grow. Together.

ง่าย. ก้าวไกล. ร่วมกัน 


https://www.facebook.com/adamathailand

activity