ร่วมกิจกรรมกับ บริษัท สามร้อยยอด จำกัด

ร่วมกิจกรรมกับ บริษัท สามร้อยยอด จำกัด

วันที่ 19 กันยายน 2558  อีกหนึ่งงานที่ทีมงานอดามา ร่วมงานเพื่อพี่น้องชาวสวนสัปปะรด ในงาน สานสัมพันธ์ ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ของบริษัท สามร้อยยอด จำกัด  ในงานนี้ ทางอดามา ได้นำเสนอสินค้ามาตรฐานอิสราเอลเพื่อสัปปะรดโดยเฉพาะ


Simply. Grow. Together.

ง่าย. ก้าวไกล. ร่วมกัน.


https://www.facebook.com/adamathailand

activity