อบรมพนักงาน " Rice Training "

อบรมพนักงาน " Rice Training "

วันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัท อดามา (ประเทศไทย ) จำกัด ได้เชิญ คุณเพ็ญศรี นันทสมสราญ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการใช้สารคุม-ฆ่าวัชพืชในนาข้าวให้กับทีมงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอสินค้าคุณภาพอิสราเอลชนิดต่อไป 


เตรียมพบกับ ผลิตภัณฑ์คู่ใหม่ คัทแบค-โทเก้นท์ 

Training
Training