ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรัชพืชผล เลี้ยงขอบคุณเกษตรกร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรัชพืชผล เลี้ยงขอบคุณเกษตรกร

วันที่ 27 เมษายน 2558 บริษัท อดามา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรัชพืชผล ( โรงสีหัวงิ้ว) จัดงานเลี้ยงขอบคุณเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา โดยในงานได้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ร่วมเล่นเกมส์ และ รับของสมนาคุณจากบริษัท  


อดามา ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

Simply. Grow. Together.

ง่าย. ก้าวไกล. ร่วมกัน

WG product