จัดงานขายร้านธนบูรณ์

Activity

จัดงานขายร้านธนบูรณ์

วันที่ 18 มิถุนายน 2558  บริษัท อดามา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานขายร้านธนบูรณ์  งานนี้อบอุ่นทั้งทีมงานร้าน ทีมงานของอดามา ตลอดจนเกษตรกรที่มาร่วมงาน ซึ่งสนใจและให้การสนับสนุน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก   ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา 


Simply. Grow. Together.

ง่าย. ก้าวไกล. ร่วมกัน.

https://www.facebook.com/adamathailand