ADAMA Plus Season1

บริษัท อดามา (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงาน ADAMA Plus Season 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ จังหวัด ระยอง เพื่อจับรางวัลและมอบโชค ให้แก่ ตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าผู้โชคดี  มีร้านค้าต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมและรับโชคทองไปจากเราจำนวนมาก  ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้อีกครั้งที่ทีมงานอดามาทุกคน  


สำหรับ ADAMA Plus Season 2 จะจัดขึ้นที่ไหนต้องติดตาม


Simply. Grow. Together.

ง่าย. ก้าวไกล. ร่วมกัน.

Activity