อดามาเดย์ @ เชียงคาน

อดามาเดย์ @เชียงคาน

ลมหนาวเริ่มมาเบาๆ ทีมงานอดามาขอจัดงาน อดามาเดย์ @ เชียงคาน ร่วมกับร้านแก๊ปเคมีเกษตร ร้านลุงทอง และ ร้านจำปีรุ่งเรืองการเกษตร อากาศอย่างนี้เพลี้ยไฟและเชื้อราอาจจะมาเยือนได้ อย่าลืม โคฮีนอร์ เอ็กซ์ และ เมอร์แพน 


Simply. Grow. Together.

ง่าย. ก้าวไกล. ร่วมกัน 


https://www.facebook.com/adamathailand/

activity