งานขายหน้าร้าน โชคชัยพานิชย์

งานขายหน้าร้าน โชคชัยพานิชย์

วันที่ 22 มิถุุนายน 2558 ร้านโชคชัยพานิชย์ อ.บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดงานขายร้าน ในงานนี้เกษตรได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพมาตรฐานอิสราเอลอย่างมากมาย ทั้ง โทก้า - คาร์แมกซ์ โกลด์  เฟียสต้า  อามีเทร็กซ์  


บริษัทฯ ขอขอบคุณร้านโชคชัยพานิชย์และ เกษตรกร ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัท ด้วยดีเสมอมา 


Simply. Grow. Together.

ง่าย.  ก้าวไกล.  ร่วมกัน.


https://www.facebook.com/adamathailand

Activity