งานเปิดตัวบริษัท " ADAMA Thailand Grand Opening"

Adama Thailand External launch
Adama external launch

ADAMA Thailand Grand Opening วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง แกรนด์ ไดมอน บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี

บริษัทฯ ขอขอบคุณ Mr. Dani Harari , Mr. David Peter และ Mr. Peter Chalrmers ตัวแทนจากต่างประเทศ ตลอดจนลูกค้าทุกท่าน  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ และ บริษัทคู่ค้าต่างๆ ที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีในงาน ADAMA Thailand Grand Opening เมื่อวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอน บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี  


ด้วยความมุ่งมั่นของ ADAMA Thailand ที่จะทำเกษตรให้เป็นเรื่องง่ายภายใต้คำมั่นสัญญา ง่าย. ก้าวไกล. ร่วมกัน.  Simply. Grow. Together.