จัดงานขายหน้าร้าน @ อุดร

จัดงานขายหน้าร้าน @ อุดร

สมาคมชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ. กุมภวาปี จ.อุดรธานี จัดงานประชุมประจำปี  ทีมงานอดามา ได้ร่วมออกบูธนำเสนอสินค้าทั้ง อามีเทร็กซ์ อาทราเน็กซ์ เฮกซารอน เฟียสต้า  สินค้ามาตรฐานอสิราเอล เพื่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย 


Simply. Grow. Together.

https://www.facebook.com/adamathailand/

activity