ADAMA day @ ตังนำ

ADAMA day @ ตังนำ

วันที่ 24 กันยายน 2558 ร้านตังนำเกษตร ชัยภูมิ จัดงาน อดามา เดย์  แนะนำสินค้าให้แก่เกษตรกรในกลุ่มพืชไร่  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์ ในงานนี้ อาทิ โทก้า-คาร์แมกซ์ โกลด์,  เฮกซารอน , อามีเทร็กซ์ , อาทราเน็กซ์ , คีย์สโตน , มัคฟอส และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย พบกันสินค้ามาตรฐานอิสราเอลได้ที่ร้านตังนำเกษตร ชัยภูมิ


Simply. Grow. Together.

ง่าย. ก้าวไกล. ร่วมกัน.


https://www.facebook.com/adamathailand

activity