การเยี่ยมชมแปลงสาธิต

การเยี่ยมชมแปลงสาธิต วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัด นครปฐม และ ราชบุรี

 
คุณศิริวัฒน์  ขัตติยะการุณ CEO ของบริษัทฯ ได้นำพนักงานทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เยี่ยมชมแปลงสาธิตของผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะนำเข้าสู่ตลาดเร็วๆ นี้ ทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับนาข้าว ผัก ไม้ผล ข้าวโพด และอ้อย ซึ่งผลการทดลองในแปลงสาธิตเป็นที่น่าพอใจมาก 
Field visit