ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โปรดระบุ ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะต่างๆ จากนั้น กด "ส่งข้อความ"

Email address

โปรดระบุ email address ของท่าน

โปรดยืนยันว่าคุณไม่ใช่หุ่นยนต์

ที่อยู่

บริษัท อดามา (ประเทศไทย) จำกัด

127/33 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน นนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0 2681 1979
โทรสาร: 0 2681 1977