ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดวัชพืช

อ๊อกซัวส์

Herbicide picture
  • ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัด
    • วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก และหน้านกสีชมพู 
    • วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา 
    • วัชพืชประเภทกก เช่น กกทราย กกขนาก

อัตราการใช้

ข้าว

ใช้อัตรา 320-400 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา 80-100 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 8 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน