คูดอซ

คูดอส

ศัตรูพืช

 • แอนแทรคโนส_หอม

  แอนแทรคโนส-หอม
 • ใบจุดสีม่วง_หอม

  ใบจุดสีม่วง-หอม
 • ราแป้ง_มะม่วง

  ราแป้งมะม่วง
 • ช่อดอกดำ_มะม่วง

  ช่อดอกดำมะม่วง

คุณสมบัติและอัตราการใช้ในพืชต่างๆ

เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่ม Imidazole ออกฤทธิ์แบบสัมผัส สามารถแทรกซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อพืชได้ ป้องกันกำจัดเชื้อราได้อย่างกว้างขวางในพืชหลายชนิด โดยเฉพาะ โรคแอนแทรคโนส ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Colletotrichumspp. นอกจากนี้ยังกำจัดโรคอื่น ๆ ได้อีกหลายชนิด ทั้งโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ Alternaria spp. โรคตากบ หรือ โรคราเขม่า ที่เกิดจากเชื้อรา Cercospora spp. รวมทั้ง โรคใบจุดดำ กุหลาบ ที่เกิดจากเชื้อรา Marssonina rosae และ โรคไหม้ ในข้าว ( Blast) ที่เกิดจากเชื้อรา Pyricularia grisea

หอม กระเทียม

ใช้อัตรา 10-20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ใช้ป้องกันกำจัดโรค ใบจุดสีม่วง โรคแอนแทรคโนส พ่นให้ทั่วต้นพืช เมื่อเริ่มเห็นอาการของโรค 

กุหลาบ

ใช้อัตรา 10-20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตรใช้ป้องกันกำจัดโรคใบจุดดำ

มะม่วง

ใช้อัตรา 10-20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตรใช้ป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส  พ่นให้ทั่วต้นพืช เมื่อเริ่มเห็นอาการของโรค 

คุณประโยชน์

- สารป้องกัน-กำจัดเชื้อราชนิดสัมผัส และดูดซึม โดยเฉพาะโรคใบจุดและโรคแอนแทรคโนส 
- สูตร ECNA ปลอดภัยต่อพืช สามารถพ่นได้ทุกระยะ
- มาตรฐานสูงจากอิสราเอล
หมายเหตุ.. ไม่แนะนำให้ใช้กับมะม่วงบางสายพันธุ์เช่น พันธุ์บางขุนศรี แก้วลืมรัง ลิ้นงูเห่า

สารออกฤทธิ์

prochloraz 45% W/V EC (NA)
กลุ่มสารเคมี lmidazole