มัคฟอส

พลังแทรกซีม สัมผัส กำจัดเพลี้ยหนอน

Makfos 40 EC

ศัตรูพืช

 • หนอนเจาะยอด

  หนอนเจาะยอด
 • หนอนกระทู้ผัก

  หนอนกระทู้ผัก
 • หนอนม้วนใบ

  หนอนม้วนใบ
 • เพลี้ยอ่อน

  เพลี้ยอ่อน
 • แมลงสิง

  แมลงสิง
 • บั่ว

  บั่ว
 • มวนลำไย

  มวนลำไย
 • หนอนหนังเหนียว

  หนอนหนังเหนียว

คุณสมบัติและอัตราการใช้ในพืชต่างๆ

ออกฤทธิ์ กินตาย ถูกตัวตาย และไอระเหย สามารถกำจัดแมลง เช่น เพลี้ยจั๊กจั่นฝ้ายในมะเขือ  หนอนกอข้าว หนอนม้วนใบ หนอนกระทู้ผัก  เพลี้ยอ่อน 

ข้าว

ใช้อัตรา 40-60 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร เพื่อกำจัดหนอนกอ และหนอนม้วนใบข้าว

สามารถพ่นในระยะข้าวตั้งท้อง เพื่อกำจัดแมลงสิง

ไม้ผลและผัก

ใช้อัตรา 40-60 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร 
ปลอดภัยต่อระยะดอก

คุณประโยชน์

- สารกำจัดเพลี้ย หนอน ออกฤทธิ์ ถูกตัวตาย กินตาย และไอระเหย
- คุณภาพมาตรฐานจากอิสราเอล
- ปลอดภัยต่อพืช สามารถพ่นทุกระยะ โดยเฉพาะระยะดอก

สารออกฤทธิ์

chlorpyrifos 40% W/V EC
กลุ่มสารเคมี Organophosphate