โลโก้ของเรา

ADAMA เป็นแบรนด์ระดับโลก ที่เน้นความง่าย สะท้อนถึงความรุ่งเรือง ที่มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความง่ายให้แก่เกษตรกรและการทำเกษตรกรรม

โลโก้ของเรา ตัวอักษร “A” ที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งสะท้อนตัว A ทั้งสามตัวในชื่อ ADAMA เป็นลูกศรชี้ขึ้น อันเป็นภาพแทนการเจริญเติบโตที่เข้าใจง่ายและเป็นสากล 

พื้นที่โลโก้แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแกน ส่วนกลาง และเส้นรอบนอก ทำให้ภาพแบรนด์ของเราเด่นชัดยิ่งขึ้น 

  • ส่วนแกน หมายถึงเกษตรกร 
  • ส่วนกลางของโลโก้  เป็นตัวแทนของเกษตรกรรมและการเติบโต 
  • เส้นรอบนอก  แสดงให้เห็นถึงการที่ ADAMA รวมทุกสิ่งให้เป็นหนึ่งเดียว 

โลโก้นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากผืนดิน และมือของเกษตรกร

Adama Logo