เกี่ยวกับเรา

ที่ ADAMA เรามุ่งสร้างโลกที่ทุกๆ คนมีความมั่นคงทางอาหาร และเกษตรกรทุกๆ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ฟังดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ ผู้คนจำนวนมากมีมุมมองเช่นเดียวกับเรา แต่เราจะทำอย่างแตกต่าง นี่คือวิธีการของเรา

กล้าที่จะสร้างความง่าย

เกษตรกรรมเป็นเรื่องซับซ้อนและเต็มไปด้วยความท้าทาย เราจะร่วมมือกับเกษตรกร นักวิชาการ ตัวแทนจำหน่าย และ ชุมชนเกษตรกรรมที่หลากหลาย เพื่อค้นหาวิธีที่ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เราตั้งคำถามอยู่เสมอ ถึงวิธีการที่จะทำให้การทำเกษตรกรรมเป็นเรื่องง่าย ได้ผลจริง และล้ำสมัยในการดูแลพืชผลและอื่นๆ 

ช่วยเกษตรกรให้เติบโต

เกษตรกรรมไม่ได้เกิดในท้องทุ่งเท่านั้น เราช่วยเกษตรกรทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จอย่างครบวงจร ตั้งแต่การหว่านเมล็ดไปจนถึงการขายผลผลิต จากแรงงานในท้องทุ่งไปจนถึงครอบครัว พันธมิตร และการยกระดับสถานะในสังคม 

เชื่อมโยงผู้คน

เราต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับเกษตรกรด้วยความซื่อสัตย์ เปิดเผย และฉับไว ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างและดำเนินเครือข่ายที่ทรงพลังที่จะดึงดูดผู้คนมารวมกัน และสร้างแนวทางการทำเกษตรกรรมใหม่ไปทั่วโลก 

เปิดรับโอกาสใหม่ๆ

เราทราบดีว่าเกษตรกรรมจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงสร้างใหม่ของเราในตลาดที่กำลังเติบโต ทำให้เราสามารถเข้าถึงและช่วยเหลือเกษตรกรได้ในทุกๆ พื้นที่ทั่วโลก 

สานต่อมรดก

หลายปีที่ผ่านมา เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรเปลื่ยนผืนทะเลทรายให้กลายเป็นท้องทุ่งเกษตรที่เขียวขจีได้อย่างยั่งยืนและเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของประเทศอิสราเอล  วันนี้ เราส่งเสริมให้บุคลากรของเราทำสิ่งเดียวกัน ในขอบข่ายระดับโลก 

เกษตรกรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงนี้เพียงลำพังได้ นั่นคือเหตุผลที่เรา ADAMA จับมือกับเกษตรกรและแวดวงเกษตรกรรมด้วยหลักการ : ง่าย. ก้าวไกล. ร่วมกัน.

innvocación-300X360