ความหมายของ ADAMA

เราภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมสร้างมรดกในประเทศอิสราเอล เฉกเช่นเดียวกับความภูมิใจที่เรากำลังดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ กว่า 50 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง ADAMA ได้สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรระดับโลกกับจุดเริ่มต้นที่น่าจดจำ

ADAMA เป็นภาษาฮิบรู แปลว่า ดิน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการเกษตรกรรม ด้วยความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นที่เรามีต่อผืนดิน อันเป็นตัวแทนแห่งความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อเกษตรกรรม รวมไปถึงแนวคิดและวัฒนธรรมที่เน้นให้ทำได้ง่ายและได้ผลจริง 

ตัวอักษร MA เชื่อมโยงเรากับความสำเร็จที่ยาวนาน ในนามของ Makhteshim Agan (มัคเตชิม อากัน) ซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิมของบริษัท 

คำว่า 'Adam' ในส่วนต้นและ 'Ama' ในส่วนท้ายเป็นตัวแทนของชายและหญิง และในหลายๆ ภาษา คำว่า 'Ama' ยังแปลว่าแม่อีกด้วย ตัวอักษร AD ยังโยงไปถึงความผูกพันกับพระแม่ธรณี และยังหมายถึง Advancing the future of agriculture หรือ การก้าวไปสู่อนาคตแห่งเกษตรกรรม 

ตัว A ทั้งสามตัว ย้ำเตือนเราถึง อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต และยังเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณภาพ 

ท้ายที่สุดความหมายทั้งหลายที่เกิดขึ้น จะช่วยทำให้เราสามารถเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า พันธมิตร และเพื่อนๆ ของเราได้เป็นอย่างดี

5624_Adama_WebsiteElements_Irrigattion_300x324px