เฮกซารอนสูตรทอง ใช้ง่าย ไม่ฟุ้งกระจาย

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้พัฒนาขึ้นมาให้ใช้ง่ายมากขึ้น ตวงง่ายมากขึ้น ไม่ฟุ้งกระจาย และนอกจากการละลายที่ดีแล้ว ยังเป็นการลดการเข้าทางผิวหนังและการสูดดมเข้าระบบหายใจ จึงเป็นอีกหนึ่งความง่าย และความปลอดภัยที่จะส่งมอบให้แก่เกษตรกรต่อไป 

Hexaron