คาร์แมกซ์ โกลด์ : ใช้ง่าย ละลายน้ำดี

คาร์แมกซ์ โกลด์ : ใช้ง่าย ละลายน้ำดี

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และมาตรฐานระดับโลกจากอิสราเอล จึงทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหลายพืช และ จากการที่เป็นสูตรเม็ดทำให้เกษตรกรใช้ง่าย ตวงง่าย ไม่ฟุ้้งกระจาย ไม่อุดตันหัวฉีดระหว่างพ่นสารเคมี นอกจากนี้ ยังแขวนลอยในน้ำได้นาน ไม่ตกตะกอนทำให้กระจายทั่วถังสม่ำเสมอ 

Karmex gold