เรื่องง่ายๆ ในไร่อ้อย

วิธีง่ายๆ ในการจัดการวัชพืชในไร่อ้อย

-> สามารถใช้ได้ขณะดินที่มีความชื้นต่ำ เช่น อ้อยข้ามแล้ง

-> ง่ายต่อการจัดหาแรงงานในการกำจัดวัชพืช

-> สามารถพ่นหลังตัดอ้อยได้ทันที

-> ทนต่อแสงแดด ทำให้คงประสิทธิภาพสารได้นาน

-> สูตรน้ำใช้ง่าย

-> ออกฤทธิ์คุม - ฆ่าวัชพืชใบแคบ และ ใบกว้าง ได้นาน 3-4 เดือน 

-> นิยมใช้แพร่หลายในอเมริกาใต้ เช่น บราซิล 

Mayoral
mayoral