โทก้า : สูตรเม็ด ใช้ง่าย

ด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐานจากอิสราเอล ทำให้เป็นที่ยอมรับในประสิทธิภาพของสารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการละลาย สารมีประสิทธิภาพเต็ม 100 % ลดปัญหาการอุดตันหัวฉีด  

Toga solubitily