Herbi̇si̇tler

Pars Süper 5 EC

Pars Süper 5 EC tek ve çok yıllık dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan bir herbisittir.

Pars S__per_tcm158-81448.png

Genel Bilgilendirme

Hedef Bitkiler

Kırmızı Mercimek, Pamuk, Soya Fasulyesi, Domates, Ayçiçeği, Bağ, Şeker Pancarı, Soğan

Hedef Zararlılar

Yabani Yulaf, Tilki Kuyruğu, Kendi Gelen Buğday, Kendi Gelen Arpa, Adi Ayrık, Kaynaş, Darıcan, Cinek Otu, Karadarı, Köpek Dişi Ayrığı, Yabani Kuş Yemi, Yapışkan Darı, Çayır Püskülü, Brom, Yabani Arpa, Hububat Halazası, Kanyaş Geliç