Alobacsicaytrong 17/09/2021

Lúa
Alobacsicaytrong "QUẢN LÝ TÍNH KHÁNG CỦA RẦY NÂU TRÊN LÚA THU ĐÔNG"

Với vụ Lúa Thu đông, việc canh tác liên tục là điều kiện thuận lợi cho Rầy nâu gối lứa và tiếp tục gây hại. Chúng không chỉ chích hút, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây lúa, mà còn là tác nhân truyền virus gây bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá … làm lúa còi cọc, không phát triển, gây thiệt hại rất lớn đến năng suất.

Việc sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật để phòng trừ Rầy nâu không chỉ cần diệt rầy triệt để, hạn chế bùng phát rầy, mà còn phải chọn lựa đúng thuốc để quản lý tính kháng của Rầy, giúp việc sản xuất lúa bền vững và không ảnh hưởng môi trường. 

Để giúp bà con mình tìm hiểu kỹ hơn, tự tin hơn trong việc quản lý Rầy nâu gây hại lúa, Tập đoàn ADAMA tiếp tục “sê ri” Alobacsicaytrong, phát livestream trực tiếp lúc 18h, 17/9/2021 này với chủ đề “Quản lý tính kháng của Rầy nâu trên Lúa Thu Đông”.

Ngày và Giờ
-