Hạt lúa chắc khỏe

Bộ Giải pháp trên Lúa

Bộ giải pháp toàn diện trên Lúa
Bộ giải pháp

Gồm đầy đủ các sản phẩm phòng ngừa và đặc trị dịch hại xuyên suốt mùa vụ:

  • Quản lý hiệu quả đạo ôn, khô vằn, cháy bìa lá, thối bẹ.
  • Tiêu diệt triệt để rầy nâu, nhện gié, muỗi hành…
  • Luôn giữ lá đòng to, khỏe, cứng, xanh;
  • Ngăn ngừa Đạo ôn Cổ bông, thối cổ gié, lem lép hạt.
  • Tăng tỉ lệ gạo nguyên, chất lượng gạo thành phẩm.

Quản lý sâu hại

Thuốc trừ Sâu

Đối tượng

Côn trùng chích hút: rầy nâu, nhện gié, rầy phấn trắng, bọ trĩ...

Tác nhân gây hại

Canh tác liên tục nhiều mùa vụ trong năm, điều kiện thời tiết 

Ảnh hưởng trên cây trồng

Côn trùng không chỉ chích hút, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây lúa, mà còn là tác nhân truyền virus gây bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá … làm lúa còi cọc, không phát triển, gây thiệt hại rất lớn đến năng suất.