Sort by

Quy tắc Ứng xử

ADAMA Agricultural Solutions [1] là một Công ty Toàn cầu thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, trong một môi trường làm việc luôn thay đổi do sự khác biệt về văn hóa, phong tục và hệ thống luật pháp của mỗi quốc gia. Công ty luôn coi trọng việc áp dụng bộ Quy tắc ứng xử trong việc hướng dẫn Ban lãnh đạo, Quản lý và Nhân viên của Công ty [2] về các quy tắc ứng xử với tư cách là đại diện của Công ty khi giao dịch với các cơ quan chính phủ, ...