Sort by

Phun Drone 2

Adama là 1 trong các tập đoàn lớn nhất Thế giới về lĩnh vực thuốc BVTV

Xin chào

Chúng tôi chưa biết bạn là ai. Nhưng chúng tôi biết rõ những người yêu thích làm việc tại ADAMA với mong muốn phát triển mạnh mẽ trong văn hóa...

Quy tắc Ứng xử

ADAMA Agricultural Solutions [1] là một Công ty Toàn cầu thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, trong một môi trường làm việc luôn thay đổi do sự khác biệt về văn hóa, phong tục và hệ thống luật pháp của mỗi quốc gia. Công ty luôn coi trọng việc áp dụng bộ Quy tắc ứng xử trong việc hướng dẫn Ban lãnh đạo, Quản lý và Nhân viên của Công ty [2] về các quy tắc ứng xử với tư cách là đại diện của Công ty khi giao dịch với các cơ quan chính phủ, ...

Điều kiện và Điều khoản sử dụng

Điều kiện và Điều khoản sử dụng Website ADAMA Chúng tôi là ai Trang web này (bao gồm các trang con và bao gồm văn bản, hình ảnh, video, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ, công cụ và thông tin có trong hoặc được trình bày trên trang web; tất cả được định nghĩa là "Trang Web") được cung cấp bởi Adama Agricultural Solutions Ltd (ADAMA) và các liên kết của nó (Tập đoàn ADAMA) hoặc "chúng tôi")) .. Để biết thêm thông tin, vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ của chúng tôi. Điều khoản này bao gồm nh...