Sort by

Bác sĩ cây trồng

Chương trình trực tiếp "Alô Bác Sĩ Cây Trồng" do Tập đoàn ADAMA (Israel) phối hợp cùng Đài truyền hình Bình Phước

Ý nghĩa tên gọi ADAMA

Chúng tôi tự hào là một công ty Israel, và càng tự hào hơn khi đến nay chúng tôi có mạng lưới hoạt động tại hơn 100 quốc gia khắp toàn cầu

Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật của ADAMA Chính sách bảo mật này ("Chính sách Bảo mật") có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018. Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này theo thời gian nhưng sẽ không làm giảm quyền lợi của bạn. Các bản cập nhật cũng được áp dụng kể từ ngày có hiệu lực, như được chỉ ra trên Trang web Mục đích của Chính sách Bảo mật này Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ. Mục đích của Chính sách Bảo mật này là ...