Sort by

Quy tắc Ứng xử

ADAMA Agricultural Solutions [1] là một Công ty Toàn cầu thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, trong một môi trường làm việc luôn thay đổi do sự khác biệt về văn hóa, phong tục và hệ thống luật pháp của mỗi quốc gia. Công ty luôn coi trọng việc áp dụng bộ Quy tắc ứng xử trong việc hướng dẫn Ban lãnh đạo, Quản lý và Nhân viên của Công ty [2] về các quy tắc ứng xử với tư cách là đại diện của Công ty khi giao dịch với các cơ quan chính phủ, ...

Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật của ADAMA Chính sách bảo mật này ("Chính sách Bảo mật") có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018. Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này theo thời gian nhưng sẽ không làm giảm quyền lợi của bạn. Các bản cập nhật cũng được áp dụng kể từ ngày có hiệu lực, như được chỉ ra trên Trang web Mục đích của Chính sách Bảo mật này Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ. Mục đích của Chính sách Bảo mật này là ...

Điều kiện và Điều khoản sử dụng

Điều kiện và Điều khoản sử dụng Website ADAMA Chúng tôi là ai Trang web này (bao gồm các trang con và bao gồm văn bản, hình ảnh, video, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ, công cụ và thông tin có trong hoặc được trình bày trên trang web; tất cả được định nghĩa là "Trang Web") được cung cấp bởi Adama Agricultural Solutions Ltd (ADAMA) và các liên kết của nó (Tập đoàn ADAMA) hoặc "chúng tôi")) .. Để biết thêm thông tin, vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ của chúng tôi. Điều khoản này bao gồm nh...