אדיגן סופר Edigan Super

תרכיז לחיטוי קרקע, להדברת פטריות קרקע ונמטודות.

אדיגן סופר

מזיקים עיקריים

  • קשיונה

  • פיתיום

  • דוררת