אורבגו Orvego

קוטל פטריות למניעת והדברת מחלות כימשון וכשותית בגידולים שונים

תפוגן סופר

מזיקים עיקריים

  • כימשון

  • כשותית הדלועיים

  • כשותית הבצל

  • כשותית הגפן