אטרנקס Atranex

קוטל עשבים ברירני להדברת עשבים ולמניעת הצצתם בגידולי שדה ובשטחים לא חקלאיים.

אטרנקס

מזיקים עיקריים

  • מיני רחבי עלים

  • מיני דגניים