Mavrik

plaša spektra pieskares iedarbības insekticīds

Mūsu risinājums

Mavrik ir plaša spektra pieskares iedarbības insekticīds. Mavrik darbīgā viela tau-fluvalināts pieder sintētisko piretroīdu grupai, kam raksturīga pieskares iedarbība. Kaitēkļi uzņem preparātu, absorbējot to savā organismā tieša kontakta veidā sējuma vai stādījuma apstrādes laikā vai arī pārvietojoties pa apstrādātu augu virsmu, kā arī uzņem caur gremošanas traktu, barojoties ar apstrādāto augu daļām. Kad kaitēkļi uzņem organismā preparātu, tas kavē elektronu transportu kaitēkļu nervu sistēmā, bloķējot Na+ jonu kanālus to nervu šūnu membrānās. Šī procesa rezultātā kaitēkļi tiek dezorientēti, paralizēti un samērā strauji pēc kontakta ar preparātu iet bojā. Preparātam ir raksturīga arī neliela repelenta iedarbība, tāpēc kaitēkļi tuvojas apstrādātajai platībai tikai nākamajā dienā pēc apstrādes. Darbīgā viela ātri iesūcas augu vaska kārtiņā. Lietus divas stundas pēc smidzināšanas neietekmē Mavrik efektivitāti. 

 

“+” 

• Efektīvs insekticīds, paredzēts plaša kaitēkļu spektra kontrolei daudzu kultūraugu sējumos un stādījumos.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi

Preparāta deva: 0.15-0.2 L/ha 

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes: apsmidzināt, kaitēklim parādoties. 

Kaitīgais organisms: Labību lapgrauzis (Oulema melanopus), labību laputs (Sitobion avenae), kviešu stiebru pangodiņš (Haplodiplosis marginata), kviešu vārpu pangodiņš (Contarinia tritici), kviešu ziedu oranžais pangodiņš (Sitodiplosis mosellana), ievu-labību laputs (Rhopalosiphum padi), rudzu tripsis (Limothrips denticornis), kāpostu tripsis (Thrips angusticeps).

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas ripsis, vasaras ripsis

Preparāta deva: 0.2 L/ha 

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes: apsmidzināt, kaitēklim parādoties. 

Kaitīgais organisms: Spradži (Phyllotreta spp.), krustziežu spīdulis (Meligethes aeneus), kāpostu tripsis (Thrips angusticeps), krustziežu sēklu smecernieks (Ceutorhynchus assimilis), rapšu stublāju smecernieks (Ceutorhynchus napi), krustziežu pāksteņu pangodiņš (Dasineura brassicae).

Vasaras mieži, vasaras mieži, vasaras tritikāle, auzas

Preparāta deva: 0.15-0.2 L/ha 

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes: apsmidzināt, kaitēklim parādoties. 

Kaitīgais organisms: Labību lapgrauzis (Oulema melanopus), labību laputs (Sitobion avenae), kviešu stiebru pangodiņš (Haplodiplosis marginata), kviešu vārpu pangodiņš (Contarinia tritici), kviešu ziedu oranžais pangodiņš (Sitodiplosis mosellana), ievu-labību laputs (Rhopalosiphum padi), rudzu tripsis (Limothrips denticornis), kāpostu tripsis (Thrips angusticeps).

Darbīgā viela

tau-fluvalināts 240 g/L