Legacy Pro – vislabākā izvēle nezāļu kontrolei rudenī

28/07/2016

● Unikāla trīs darbīgo vielu kombinācija nodrošina efektīvu divdīgļlapju un viendīgļlapju, t.sk. problēmnezāles – parastās rudzusmilgas kontroli.

● Agrīna sējumu apstrāde – līdz graudaugu 3 lapu stadijai.

● Veido noturīgu plēvīti augsnes virskārtā, nodrošinot ilgstošu (lidz pat 8 nedēļām) nezāļu kontroles efektu.

● Saudzīgs pret kultūraugu – nav fitotoksiskuma pazīmju pat pārsniedzot ieteikto devu. 


Ar Legacy Pro-tīri ziemāju sējumi arī nākamajā pavasarī!

Legacy Pro