Magnate 100 SL

Schimmelbestrijdingsmiddel voor de behandeling van pootaardappelen tijdens de bewaring.

560 image

Onze oplossing

Tijdens de bewaring kunnen Phoma, Fusarium en Zilverschurft voor grote problemen zorgen. Deze ziekten kunnen al in het groeiseizoen aanwezig zijn en tijdens het rooien voor aantasting en versmering zorgen.
Voorkom dat de pootaardappelen worden aangetast met de inzet van Magnate 100 SL.

Toediening bij het inschuren geeft over het algemeen de beste bestrijding. De toepassingstechniek bepaalt voor een zeer groot deel het resultaat van de behandeling. Via een schijfvernevelaar en een rollenband wordt het beste resultaat verkregen. 
Toepassing van Magnate met behulp van een spuitdop is ook mogelijk, dan is het toevoegen van water meestal een voorwaarde voor een goede verdeling. Er zijn geen beperkingen ten aanzien van het gebruik van de behandelde pootaardappel-knollen voor consumptie- of veevoerdoeleinden.

Poot-aardappel

Dosering: 150 ml per ton, te vernevelen in ca. 2 liter water.

Tegen zilverschurft (Helminthosporium solani) en droogrot veroorzaakt door Fusarium spp. en Phoma.

De aardappelen bij voorkeur direct na de oogst behandelen.

De toepassing kan het best tijdens het vullen van de opslagruimte worden uitgevoerd met behulp van op de inschuurinstallatie gemonteerde daartoe geschikte apparatuur (bijvoorbeeld een schijfvernevelaar). 

Werkzame stof

100 g/L imazalil