Potazil 100 SL

Schimmelbestrijdingsmiddel voor de behandeling van pootaardappelen tijdens de bewaring

potazil image large

Onze oplossing

Tijdens de bewaring kunnen Phoma, Fusarium en Zilverschurft voor grote problemen zorgen. Deze ziekten kunnen al in het groeiseizoen aanwezig zijn en tijdens het rooien voor aantasting en versmering zorgen. Voorkom dat de pootaardappelen worden aangetast met de inzet van Potazil 100 SL.

Toediening bij het inschuren geeft over het algemeen de beste bestrijding. De toepassingstechniek bepaalt voor een zeer groot deel het resultaat van de behandeling. Via een schijfvernevelaar en een rollenband wordt het beste resultaat verkregen. Toepassing van Potazil met behulp van een spuitdop is ook mogelijk, dan is het toevoegen van water meestal een voorwaarde voor een goede verdeling. Er zijn geen beperkingen ten aanzien van het gebruik van de behandelde pootaardappel-knollen voor consumptie- of veevoerdoeleinden.

Poot-aardappel

Zie etiket voor dosering.

Werkzame stof

100 g/L imazalil